Meer informatie.


Klachtenregeling.

Als arts doe ik mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Toch kan het desondanks zijn dat u vragen of twijfels heeft of ontevreden bent. Neemt u dan vooral contact met mij op! Ik ben meer dan bereid u te woord te staan.

Mocht u, ook na een gesprek, de wens hebben een klacht in te dienen, dan kan dat. De klachtenfunctionaris van de zorginstelling waarvan u of uw naaste zorg ontvangt kan u hierin te woord staan. In die gevallen waarin ik niet in opdracht van een zorginstelling werk, kunt u zich wenden tot het Klachtenportaal Zorg.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met mij, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, ook dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij ik ben aangesloten om onvrede en klachten over de verleende zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.
Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.
Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


Privacyverklaring.

Het beroepsgeheim, waaraan alle artsen gebonden zijn, is het uitgangspunt van hoe ik met hetgeen u of uw naaste mij toevertrouwt omga. Dit betekent dat medische informatie uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming gedeeld wordt met anderen dan de bij uw behandeling betrokken zorgprofessionals. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen geeft de wet toestemming om dit zonder uw toestemming te doen.

Uw gegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de zorginstelling waarvan u of uw naaste zorg ontvangt. In die gevallen waarin ik niet in opdracht van een zorginstelling werk, worden uw medische gegevens slechts voor zover opgeslagen en verwerkt als nodig is om aan de normen van goed hulpverlenerschap en de geldende wettelijke eisen te voldoen.

Naast medische gegevens verwerk ik ook gegevens voor zover die nodig zijn voor financiële en fiscale doeleinden. Ook deze gegevens worden niet langer opgeslagen dan wettelijk vereist.

U heeft recht op inzage, wijziging en vernietiging van uw gegevens. Neemt u vooral contact op als u daarover vragen heeft.